Het 6 luik " Relaties" over (stief)ouder - kind relaties is inmiddels klaar. Het is wel breed geworden met 6X 30cm maar ik ben er tevreden over.